สล็อตแตกง่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำกับดูแลกีฬาและความเป็นผู้นำ

สล็อตแตกง่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำกับดูแลกีฬาและความเป็นผู้นำ

สหพันธ์กีฬาส่วนใหญ่ที่ทำการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีสล็อตแตกง่ายผลกระทบต่อเยาวชนไม่มีตัวแทนหรือผู้นำเยาวชน ถึงเวลาแล้วที่การเปลี่ยนแปลงนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้โลกหันมาสนใจภาคกีฬามาระยะหนึ่งแล้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีอายุน้อยก็มีความสำคัญเช่นกัน ที่จริงแล้ว จากนักกีฬาโอลิมปิก 11,700 คนที่เข้าแข่งขันในญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีประธาน เลขาธิการ 

หรือหัวหน้าคณะผู้แทนที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งสามารถจัดเป็นเยาวชนได้

ตามเนื้อผ้า แต่ด้วยข้อยกเว้นบางประการ สหพันธ์กีฬาแห่งชาติส่วนใหญ่นำโดยคนผมหงอก ซึ่งแน่นอนว่ามีประสบการณ์มากมายและความหลงใหลในกีฬาอย่างมาก แม้ว่าจะมีบางคนดำรงตำแหน่งเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์อื่นมากกว่า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกีฬา บางคนถึงกับใช้เงินอย่างฉลาดหลักแหลมในการขับเคลื่อนและพลังของคนหนุ่มสาวเพื่อรักษาตำแหน่งของตนในสมาคมกีฬาแห่งชาติ

ในบริบทของมอริเชียส ซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็กๆ นอกชายฝั่งแอฟริกา ปัจจุบันมีคนหนุ่มสาวเพียงไม่กี่คนที่มีบทบาทเป็นผู้นำในภาคกีฬา ซึ่งเผชิญกับความท้าทายหลายประการควบคู่กันไป บ่อยครั้งที่คนหนุ่มสาวไม่ทราบถึงการเมืองของชุมชนกีฬาและจบลงด้วยการถูกใช้เป็นตัวเบี้ยเพื่อบรรลุวาระที่ซ่อนอยู่ของผู้ที่ควบคุมชุมชนกีฬามานานหลายทศวรรษ เมื่อคนหนุ่มสาวเหล่านี้รู้ว่าเกมกำลังเล่นอยู่ บางครั้งก็สายเกินไป

หากพวกเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้กับระบบ พวกเขาจะถูกคุกคามและเปื้อนโดยสิ่งที่เรียกว่าผู้นำกีฬาหัวหงอกที่จะอ้างว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้มีความทะเยอทะยานหรือโลภมากเกินไป สถานการณ์นี้อาจไม่จำเป็นต้องซ้ำกันในมอริเชียสเสมอไป ในประเทศอื่นๆ ใน Global South ที่ภาคการกีฬายังไม่ได้รับการพัฒนาและให้คุณค่ามากนัก ปัญหาดังกล่าวอาจมีอยู่เช่นกันในการเผชิญกับความยากลำบากและความยากลำบากที่ส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว การรณรงค์เช่น “ไม่มีอะไรสำหรับเยาวชน หากไม่มีเยาวชน” มีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นเวลาสูงที่แนวคิดเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับภาคการกีฬาเช่นกัน

รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรทำงานเพื่อกำหนดเพดานอายุสำหรับตำแหน่งผู้บริหารภายในสหพันธ์กีฬาแห่งชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับผู้นำกีฬารุ่นเยาว์ที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ควรมีการแนะนำโควตาสำหรับตัวแทนเยาวชนในสหพันธ์กีฬาแห่งชาติ โดยคำนึงถึงความสมดุลทางเพศด้วยคนหนุ่มสาวต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดำเนินการ และทบทวนแผนงานและเอกสารเชิงกลยุทธ์ของสหพันธ์กีฬาแห่งชาติผ่านการปรึกษาหารือที่สมเหตุสมผลและแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ผู้นำกีฬารุ่นเยาว์ควรได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการประชุมระดับสูง และเพื่อเป็นแนวทางใน

การตัดสินใจเชิงนโยบาย

การทุจริตด้านกีฬาและการประพฤติมิชอบด้านธรรมาภิบาลจะลดลงสู่ระดับที่มีนัยสำคัญ หากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการตัดสินใจและการกำกับดูแล คนหนุ่มสาวทั่วโลกยังคงยกย่องการทุจริตว่าเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเผชิญ และภาคการกีฬาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับกีฬาสำหรับคนหนุ่มสาว เพื่อให้สามารถจินตนาการถึงทางเลือกอาชีพในด้านกีฬาและในภาคกีฬาเพื่อการพัฒนาด้านกีฬา ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กีฬาเพื่อการพัฒนาสามารถสัมผัสได้ถึงแรงผลักดันที่แท้จริงด้วยพลังของคนหนุ่มสาว

ในบริบทของมอริเชียส ซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็กๆ นอกชายฝั่งแอฟริกา ปัจจุบันมีคนหนุ่มสาวเพียงไม่กี่คนที่มีบทบาทเป็นผู้นำในภาคกีฬา ซึ่งเผชิญกับความท้าทายหลายประการควบคู่กันไป บ่อยครั้งที่คนหนุ่มสาวไม่ทราบถึงการเมืองของชุมชนกีฬาและจบลงด้วยการถูกใช้เป็นตัวเบี้ยเพื่อบรรลุวาระที่ซ่อนอยู่ของผู้ที่ควบคุมชุมชนกีฬามานานหลายทศวรรษ เมื่อคนหนุ่มสาวเหล่านี้รู้ว่าเกมกำลังเล่นอยู่ บางครั้งก็สายเกินไป

หากพวกเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้กับระบบ พวกเขาจะถูกคุกคามและเปื้อนโดยสิ่งที่เรียกว่าผู้นำกีฬาหัวหงอกที่จะอ้างว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้มีความทะเยอทะยานหรือโลภมากเกินไป สถานการณ์นี้อาจไม่จำเป็นต้องซ้ำกันในมอริเชียสเสมอไป ในประเทศอื่นๆ ใน Global South ที่ภาคการกีฬายังไม่ได้รับการพัฒนาและให้คุณค่ามากนัก ปัญหาดังกล่าวอาจมีอยู่เช่นกันในการเผชิญกับความยากลำบากและความยากลำบากที่ส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว การรณรงค์เช่น “ไม่มีอะไรสำหรับเยาวชน หากไม่มีเยาวชน” มีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นเวลาสูงที่แนวคิดเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับภาคการกีฬาเช่นกันสล็อตแตกง่าย